Uchwała Nr 40/V/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26 kwietnia 2007 r.

w sprawie wyznaczenia granic jednostek pomocniczych – osiedli w mieście Wyszogród.

Na podstawie art.. 5 ust 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz rozdz. III § 8 pkt 1 Statutu Gminy i Miasta Wyszogród zatwierdzonego Uchwałą Nr 31/IV/2003 Rady GiM Wyszogród z dnia 27 lutego 2003 roku Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala granice działania jednostek pomocniczych - osiedli w mieście Wyszogród wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi GiM .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 39/VIII/90 Rady GiM Wyszogród z dnia 11.XII.1990 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 40/V/2007

Rady GiM Wyszogrod z dnia 26.04.2007 r.Osiedle Nr I:


Ulice
- Kilińskiego, Klasztorna, Kościuszki, Krótka, Niepodległości, Ogrodowa, Poniatowskiego, Przechodnia, Płocka, Rębowska / od nr 2 do nr 56/, Rybaki, Rynek, Słoneczna, Szkolna, Wąska, Wiślana.


Osiedle Nr II:

Ulice - Asnyka, Baczyńskiego, Broniewskiego, Czerwińska, Gałczyńskiego, Grabowskiego, Mickiewicza, Narutowicza, Okólna, Pokoju, Prusa, Rębowska /od nr 57 do końca/, Sienkiewicza, Słowackiego, Zamieście, Żeromskiego, Warszawska.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-05-14 13:59:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-05-14 13:59:53
  • Liczba odsłon: 553
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673182]

przewiń do góry