Uchwała Nr 18/III/2006

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Z dnia 28 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysom gminy i miasta Wyszogród.

 

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz 1591 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Sołtysi za udział w obradach Sesji rady Gminy i Miasta otrzymują dietę w wysokości 50 % diety przysługującej radnemu GiM.

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady GiM nr 40/VI/1999 z dnia 19 marca 1999 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-01-10 11:53:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-01-10 11:53:07
  • Liczba odsłon: 567
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681195]

przewiń do góry