PP.6730.8.2019                                                                           Wyszogród, dnia 11.03.2019r

 

 

OBWIESZCZENIE

o  wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 § 4, ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z  późn. zm.)  oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamia się

iż w dniu 25.02.2019r zostało wszczęte postępowanie na wniosek ALGO POLAND Sp. zo. o, ul. Świętokrzyska 31/35, 26-600 Radom w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transmisyjnej WA-0166 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania, obejmującej:

-        budowę wieży telekomunikacyjnej z wyposażeniem,

-        montaż anten radiolinii na wieży i urządzeń technicznych pod wieżą,

-        wykonanie ogrodzenia,

-        budowę wewnętrznej linii zasilającej,

przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr.ewid. 83/1 – obręb Wyszogród

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony postępowania o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłoszeń żądań.

 

W związku z powyższym w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród ( parter, pok.3), można uzyskać niezbędne informacje.

 

W trakcie postępowania strony mogą składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogulska, Tel. 24 267 26 15

 

Otrzymują;

- strony wg rozdzielnika

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-13 10:53:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-13 10:53:38
  • Liczba odsłon: 504
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672311]

przewiń do góry