Uchwała Nr 134/XVIII/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                                                 z dnia 6.02.2009 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady GiM na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1.

Zatwierdza plan pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2009 rok w brzmieniu załącznika Nr.1 do niniejszej uchwały.

§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.

§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr

134/XVIII/2009


Plan pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2009 rok.

Lp. Tematyka obrad Termin

I. 1. Zatwierdzenie taryf na wodę pobieraną z urządzeń styczeń

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane

do gminnych urządzeń kanalizacyjnych

-------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu GiM za 2009 rok. kwiecień

    • absolutorium dla Burmistrza GiM.

2. Informacja nt. służby zdrowia. w zakresie opieki medycznej

mieszkańców GiM Wyszogród.

1. Omówienie spraw dot. rolnictwa.

III. 2. Informacja nt. przygotowania placówek oświatowych, klubów

sportowych do nadchodzących wakacji. maj lub

3. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego czerwiec

na terenie GiM Wyszogród.

------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. 1.Ocena realizacji budżetu GiM za I półrocze 2009 roku. wrzesień

2. Ocena działalności ZGK spółka z o.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i Uzależnień. październik

2. Ocena działalności MGOPS oraz

Biblioteki Samorządowej w Wyszogrodzie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. 1. Analiza i zatwierdzenie stawek podatkowych na 20010 r. listopad

  1. Informacja nt. projektu budżetu GiM Wyszogród na 2010 rok.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2010 rok. grudzień

-------------------------------------------------------------------------------------------------Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 11:25:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 11:34:07
  • Liczba odsłon: 792
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681189]

przewiń do góry