Uchwała Nr 132/XVIII /2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 6 lutego 2009 r.

 

w sprawie ustalenia diet radnym

 

Na podstawie art. 25 ust 4 Ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Radni za udział w posiedzeniach Komisji Rady oraz Sesji Rady Gminy i Miasta otrzymują dietę w wysokości 150 zł. /słownie: sto pięćdziesiąt złotych/

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady GiM nr 17/ III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku.

 

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-26 11:24:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 11:29:18
  • Liczba odsłon: 516
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681279]

przewiń do góry