PP.6730.23. 2013                                                                            Wyszogród, dn. 08.07.2013r

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 08.07.2013r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla demontażu linii elektroenergetycznej i przebudowę linii  elektroenergetycznej wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowej   w miejscowości Rębowo w gminie Wyszogród.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 267.)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2012r.  poz. 647 z późn. zm) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 08.07.2013r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu linii elektroenergetycznej i przebudowę linii  elektroenergetycznej wraz z przyłączami oraz budowę stacji transformatorowej   w miejscowości Rębowo w gminie Wyszogród.

 

W zawiązku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-08 10:09:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-08 10:09:57
  • Liczba odsłon: 606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674549]

przewiń do góry