Uchwała nr  94/XII/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 219/XXVIII/2006 z dnia 3.X.2006 r. dotyczącej przyjęcia nowego Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje zmiany § 4 Uchwały nr 219/XXVIII/2006 z dnia 3.X.2006 r , który otrzymuje następujące brzmienie:

„Traci moc Uchwała nr 184/XXXIII/94 z dnia 31.01.1994 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                     Przewodniczacy Rady GiM Wyszogród

                                                                              Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-21 10:03:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-21 10:03:37
  • Liczba odsłon: 571
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669040]

przewiń do góry