Uchwała Nr. 83/XI/2008.

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

Z dnia 29.02.2008r.

W sprawie: pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz.U.z 2001 r Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 168 ust.2 Nr. 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami/.

Rada Gminy i Miasta postanawia

§ 1

Z nadwyżki wolnych środków pieniężnych 2007 roku w kwocie 31 000 zł pokryć następujące wydatki:

Dział

Rozdział

§

Treść

kwota

600

   

Transport i łączność

4 000,-

60016

 

Drogi publiczne gminne

4 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,-

700

   

Gospodarka mieszkaniowa

 
 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 
 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,-

750

   

Administracja publiczna

5 000,-

75075

 

Promocja j.s.t

5 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,-

851

   

Ochrona zdrowia

2 000,-

85153

 

Zwalczanie narkomanii

2 000,-

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,-

 

Plan wydatków po zmianie wynosi: 11 546 271 zł.

§ 2

Zwiększyć przychody budżetu § 955 o kwotę 31 000 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                        Przewodniczący Rady GiM

                                                                                   Wyszogród

                                                                           Józef Zbigniew Boszko

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr. 83/XI/2008 z dnia 28.02.2007 r.

 

Dział 600 Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 4 000 zł na wytyczenie drogi gminnej we wsi Rostkowice.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na wycenę mieszkań komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru z okazji 100-lecia OSP Rębowo.

Dział 851 Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000 zł w związku z niewykorzystanymi środkami w 2007 roku dotyczącymi programu zwalczania narkomani.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-31 11:12:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-31 11:12:59
  • Liczba odsłon: 631
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681207]

przewiń do góry