UCHWAŁA NR 68/IX/2007

RADY GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 28.XI. 2007 roku.

 

W sprawie: ustalenia taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę z ujęć w miejscowościach: WYSZOGRÓD, GRODKOWO, KOBYLNIKI.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2006 roku Nr. 123 poz. 858), oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala co następuje.

 

                                                        § 1.

Ustala się z dniem 01.02.2008r. taryfę za 1m3 wody pobranej z gminnego ujęcia wodociągowego w Grodkowie, Wyszogrodzie, Kobylnikach w wysokości 1,78 zł/m3 netto.

 

                                                       § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 

                                                        § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.02.2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-12-07 09:12:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-07 09:12:28
  • Liczba odsłon: 639
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673041]

przewiń do góry