Wyszogród dnia 13.08.2015r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród działając na podstawie art. 5,11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r.) Program współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród w dniu 29.11.2013r. Nr 251/XXXIII/2013 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań od 01 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku:

L.p

Nazwa zadania

Kwota dotacji na zadania zł

1.

Prowadzenie dla dzieci i młodzieży Gminy i Miasta Wyszogród zajęć sportowo- szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej z dofinansowaniem rozgrywek ligowych wszystkich grup.

35 000 zł

Razem

35 000 zł


I. Informuję, że:

· Wzór oferty realizacji zadania publicznego

· Wzór umowy wykonania zadania publicznego

· Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011r) z dnia 15 grudnia 2010roku oraz w referacie finansowym Urzędu Gminy –pokój nr 4.

II. Termin realizacji w/w zadań – od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015r.

III. Oferty należy składać do dnia 27.08. 2015r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, pokój 4

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Jan Boszko
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-13 11:58:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-13 11:58:18
  • Liczba odsłon: 848
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681319]

przewiń do góry