Uchwała Nr 16/III/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

                               z dnia 25.01.2011 r.


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i Miasta na 2011 rok.Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§.1.

Zatwierdza plan pracy Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2011 rok w brzmieniu załącznika Nr.1 do niniejszej uchwały.


§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.


§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Plan pracy

Rady Gminy i Miasta Wyszogród na 2011 rok


__________________________________________________________________________

L.p. Tematyka obrad Sesji Termin


  1. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

       i zbiorowe odprowadzanie ścieków.                                          Styczeń


2. - Przygotowanie do procesu prywatyzacji ZGK Spółka z o.o

w Wyszogrodzie.                                                                          Luty

- Wdrożenie Lokalnego Programu Oszczędnościowego dla

Samorządu GiM Wyszogród.


3. - Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta za 2010 r.     Kwiecień

-absolutorium dla Burmistrza GiM za 2010 r.

- Plan inwestycji i jego realizacja w 2011 r.


4. Oświata, kultura i sport.

Przygotowanie placówek oświatowych, obiektów sportowych

do nadchodzących wakacji.                                                             Maj

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. - Bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie GiM.                Czerwiec

- Rolnictwo i perspektywy jego rozwoju na terenie GiM

Wyszogród.


6. Opieka społeczna - formy i skuteczność pomocy socjalnej           Sierpień

na terenie GiM Wyszogród.7. - Sprawozdanie z realizacji budżetu GiM za I półrocze 2011 r.         Wrzesień

- Służba zdrowia i jej struktury organizacyjne na terenie GiM.


8.Zatwierdzenie stawek podatkowych na 2012 rok .                      Październik


_________________________________________________________________________________________________

9. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2012 rok.                           Listopad

_________________________________________________________________________________________________

10. Zatwierdzenie budżetu GiM Wyszogród na 2012 rok.                Grudzień

_________________________________________________________________________________________________

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 09:27:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 09:34:54
  • Liczba odsłon: 742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671346]

przewiń do góry