INFORMACJA

 

                                       GMINNO MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

                                                                w Wyszogrodzie

                                                    z dnia 20 października 2014 roku

 

o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 

1. Losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy i miasta      
    nastąpi w dniu 22 października 2014 roku (środa) o godzinie 14.00 w siedzibie     
    Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ul. Rębowska 37 pok. nr 6

2. W widoczny dla wszystkich sposób, do dwóch pojemników zostaną włożone 
     w zamkniętych kopertach kartki zawierające:

        - w jednym pojemniku kartki z kolejnymi numerami w liczbie
          odpowiadającej uprawnionym komitetom wyborczym,

        - do drugiego pojemnika, identycznych kopertach zostaną włożone kartki z
           nazwami komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów.

3. Losowania dokonają dwie osoby – członkowie komisji wyznaczeni przez
     Przewodniczącego. Jedna osoba będzie losowała numer dla listy, druga zaś 
     osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwę komitetu
     będą odczytane przez losujące osoby i następnie dwukrotnie powtórzone
     przez prowadzącego losowanie.

4.  Wyjęte z kopert kartki z numerem i kartki z nazwami komitetów wyborczych
      będą z sobą łączone i zszywane, a następnie dołączone do dokumentacji z
      losowania.

5.  Z losowania zostanioe sporządzony protokół. Informacja o przyznanych
     numerach list kandydatów zostanie niezwłocznie podana do wiadomości
     publicznej, w formie informacji Gminno-Miejskiej Komisji Wyborczej w
     Wyszogrodzie.

 

 

 

                                                                                             Przewodniczący

                                                                       Gminno-Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                                 

                                                                                     /-/ Bogumiła Jasińska

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-20 11:13:05
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-20 11:17:38
  • Liczba odsłon: 742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671348]

przewiń do góry