Wyszogród, dn. 27.08.2014 r.

 

UGiM.7021.92.2014

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.:

 

„Opracowanie stałej organizacji ruchu dróg o kategorii: gminne”

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30.

 

Forma składania: pisemna,  (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 )

Termin składania ofert : 04.09.2014r , godz. 10.00

 

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 512 050 993

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30000 euro.

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

- opracowanie stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych o numerach:

1. 291518W w m. Ciućkowo/Marcjanka/Drwały o długości 1800mb

2. 291510W w m. Rębowo o długości 1200mb

3. 291508W w m. Rostkowice/Kobylniki o długości 1600mb

- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Słomin o długości 2100mb

 

Wymagany termin realizacji usługi: do 31.10.2014 r.

 

 

                         

                                                                                                   Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Mariusz Bieniekformularz_ofertowy

 

UGiM.7021.92.2.2014

Wyszogród, 04 września 2014 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dotyczy: Opracowania stałej organizacji ruchu dróg o kategorii: gminne.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie stałej organizacji ruchu dróg o kategorii: gminne wpłynęła 8 ofert.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia netto

Podatek VAT

Wartość zamówienia brutto

1

DROPROJEKT Piotr Porczyk

ul. Posłańców 3,

04-409 Warszawa

5 000,00zł

1 150,00zł

6 150,00zł

2

STREETWISE Tomasz Rykowski

Aleja Wojska Polskiego 5a/11,

13-100 Nidzica

3 700,00zł

851,00zł

4 551,00zł

3

Lehmann+Partner Polska Sp.z o.o.

ul. Marii Dąbrowskiej 8

62-500 Konin

4 872,36zł

1 120,64zł

5 993,00zł

4

DROMAX s.c.

R. Lulis & W. Lulis

ul. Pancerna 17/16

03-187 Warszawa

18 100,00zł

4 163,00zł

22 263,00zł

 

5

Usługi projektowe s.c.

Franciszek Rytwiński

ul. gen. Władysława Andersa

09-410 Płock

4 500,00zł

1 035,00zł

5 535,00zł

6

Usługi projektowe KASPROJEKT

Michał Kasjaniuk

ul. Redutowa 4/4

22-400 Zamość

2 500,00zł

575,00zł

3 075,00zł

7

Pracownia Projektowa
Płatkiewicz – Projekt

ul. Więzowska 11/2

61-403 Poznań

4 800,00zł

1 104,00zł

5 904,00zł

8

„Planeta” Sp. z o.o.

ul. Zdziarska 21

03-289 Warszawa

9 700,00zł

2 231,00zł

11 931,00zł

 

Po analizie ofert i wniesionych do dnia 4 września 2014 r., do godz. 10.00 uzupełnień, Zamawiający stwierdził, że oferta złożona przez dostawce spełnia wymogi określone w przedmiarze robót i będą podlegały ocenie, a żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

 

Zamawiający przy obliczaniu kryterium cena = 100% brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzymała 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i została przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: 

 

 

 

                                                 Najniższa cena oferty

          Kryterium cena    =      ------------------------------ x 100 pkt x 100 %

                                                Cena badanej oferty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela oceny złożonych ofert

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

50pkt

-

50pkt

2

67,57pkt

-

67,57pkt

3

51,31pkt

-

51,31pkt

4

13,81pkt

-

13,81pkt

5

55,55pkt

-

55,55pkt

6

100pkt

-

100pkt

7

52,1pkt

-

52,1pkt

8

25,77pkt

-

25,77pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Usługi projektowe KASPROJEKT

Michał Kasjaniuk

ul. Redutowa 4/4

22-400 Zamość

 

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie po 8 września 2014 r. 

 

Z poważaniem

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta

Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-08-27 16:05:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 17:19:24
  • Liczba odsłon: 647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680786]

przewiń do góry