REGULAMIN

Wypożyczalni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

 

§ 1

Prawo korzystania

1.Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni ma charakter powszechny.

2.Osoby pełnoletnie przy zapisie obowiązane są:

a)Okazać dowód tożsamości;

b)Wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

3.Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Młodzież szkół ponadpodstawowych zapisuje się na podstawie legitymacji szkolnej.

4.Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 2

Kaucje

1.Za wypożyczenie szczególnie cennych i poszukiwanych książek pobiera się od wszystkich czytelników kaucję zwrotną w zależności od wartości wypożyczonej książki. Wysokość kaucji ustala kierownik Biblioteki.

§ 3

Wypożyczenia

1.Czytelnik może wypożyczyć z Biblioteki 3 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

2.Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, ale może również zażądać zwrotu książki przed terminem, jeżeli stanowi one szczególnie poszukiwaną pozycję.

3.Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni i bieżących czasopism korzysta czytelnik tylko na miejscu w Bibliotece.

4.Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka sprowadza ją w miarę możliwości z innej Biblioteki. Książki te udostępniane są tylko na miejscu.

§ 4

Przetrzymywanie książek

1.Za przetrzymywanie książek ponad termin określony z § 3 pkt 1 i 2 oraz wysyłanie upomnienia, od czytelnika pobiera się opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych.

2.Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń drogą sądową.

§5

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

1.Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

2.W przypadku zagubienia lub zniszczenia całkowitego czytelnik zobowiązany jest odkupić identyczną pozycję albo zapłacić aktualna wartość księgarską.

§ 6

Porady informacyjne

1.Bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w: doborze literatury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych, sporządza odbitki kserograficzne, za które pobiera opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem opłat regulaminowych.

§ 7

Życzenia i zażalenia czytelników

1.Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnik wpisuje do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się u kierownika Biblioteki.

§ 8

Przepisy końcowe

1.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki.

2.Inregralną częścią niniejszego regulaminu jest cennik opłat regulaminowych. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Płocku, ul. T. Kościuszki 6, tel. 262 86 17.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 10.07.1999 r.

Zatwierdzono dnia 28.06.1999 r. na podstawie art. 14 pkt 4 Ustawy z dn. 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85).

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-04 10:37:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-04 10:44:27
  • Liczba odsłon: 1380
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674987]

przewiń do góry