Uchwała nr 155/XX/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 10.06.2009 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na odpłatne nabycie od właściciela Marka Cichockiego nieruchomości położonej przy ul. Płockiej 12 przez Gminę i Miasto Wyszogród, za kwotę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego: prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej położonej w Wyszogrodzie na skrzyżowaniu ulicy Płockiej 12 i ul. Wąskiej o łącznej powierzchni 0.0391 ha, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr ewid. 903, dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00062985/5 wraz z prawem własności usytuowanych na niej naniesień budowlanych: budynkiem biurowo-handlowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

i Miasta Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-23 07:58:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-23 07:58:02
  • Liczba odsłon: 546
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673156]

przewiń do góry