O G Ł O S Z E N I E


    Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do wydzierżawienia  w formie  bezprzetargowej  nieruchomości gruntowej – zbiornika wodnego na okres 19 miesięcy stanowiącego  własność mienia gminnego.

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2015poz.782)  Burmistrz Gminy i Miasta w Wyszogrodzie ogłasza co następuje;
           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do wydzierżawienia  nieruchomość niezabudowana posiadająca KW PL1P/00113897/4 położona w obrębie Rębowo gm. Wyszogród  o części nr ewid  488 o pow. 0,54 ha.
    Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród działka położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,rolniczej z usługami ( uchwała Nr 177/XXIV/2009 z dnia 29.XII.2009 roku. )

Wartość dzierżawy 300,00 netto rocznie.
Uwaga:
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 37 ust. 1, w związku z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz,U 2015poz.782) mogą sładać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

Wywieszono............................
Zdjęto .....................................

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-14 08:32:21
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-14 08:32:21
  • Liczba odsłon: 769
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680844]

przewiń do góry