Uchwała nr 12/II/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 grudnia 2010 roku.


w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego

Na podstawie art 67 ust. 1, ust 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwala co następuje:


§. 1.

Przyjąć Statut Związku Gmin Regionu Płockiego w wersji ustalonej przez Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Płockiego Uchwałą nr XX/2010 z dnia 21 października 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.


§. 2.

Tekst jednolity Statutu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowi załącznik nr 1/2010 do niniejszej uchwały.


§.3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§.4.

Traci moc uchwała Rady GiM nr 219/XXVIII/2006 z dnia 3 .X.2006 r.


§.5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§.6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-01 12:22:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-01 12:22:51
  • Liczba odsłon: 886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672378]

przewiń do góry