O G Ł O S Z E N I EBurmistrza Gminy i Miasta Wyszogród w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Zabudowanej do sprzedaży w formie bezprzetargowej (dodzielenie gruntu )do nieruchomości sąsiedniej , położonej w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57.


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 161 poz. 2603 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, ogłasza co następuje;

Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowana położona w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 57 o nr ewid. 855/6 i 855/11 o pow. łącznej 0.1521 ha., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgi wieczyste Kw PL1P/00125132/1

Wartość rynkowa nieruchomości wynosi 155 700 ,00 złotych .

Na w/w nieruchomościach nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania, który obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku, był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową z usługami, czściowo pod zabudowę handlowo-usługowo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego funkcja ta nie ulegla zmianie.Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ......................................


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-18 01:09:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-18 09:27:33
  • Liczba odsłon: 687
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673111]

przewiń do góry