PP.7322.1.2018                                                                          Wyszogród, dnia 26.06.2018r

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

         Na podstawie art. 17 pkt 9 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 z późn. zm.), uchwały
nr 158/XX/2012 r.  Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej i miejscowości Chmielewo oraz w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późn. zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Wyszogrodzie w rejonie ulicy Czerwińskiej
i miejscowości Chmielewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 04.07.2018 r. do 25.07.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie,
ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, to jest: poniedziałek – piątek
w godzinach 7:30  - 15:30.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 11.07.2018 roku w Sali posiedzeń (hala sportowa) przy ulicy Niepodległości 11,
09-450 w Wyszogrodzie godz. 10.00.

            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, przedmiotu uwagi w terminie do dnia 08.08.2018 r.             

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


prognoza_rysunek
prognoza_tekst
projekt_zmiany_planu_rysunek
uchwala_projekt
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-26 08:43:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 08:45:36
  • Liczba odsłon: 680
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674545]

przewiń do góry