Uchwała nr 18/III/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 stycznia 2011 roku.


w sprawie wyboru delegata do Związku Miast Nadwiślańskich


Na podstawie art 18 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§. 1.

Wybiera Pana Henryka Klusiewicza na delegata do Związku Miast Nadwiślańskich.


§. 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.


§. 3.

Traci moc uchwała nr 31/IV/2007 z dnia 28 lutego 2007 roku.


§. 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Maryś Mieszkowski

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-09 09:57:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-09 09:57:23
  • Liczba odsłon: 816
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674846]

przewiń do góry