Prawo miejscowe:
 
Uchwała nr 232/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. POBIERZ

Uchwała nr 233/XXXVII/2022 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy i Miasta Wyszogród oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. POBIERZ


Uchwała nr 103/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Wyszogród: POBIERZ

Uchwała nr 104/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: POBIERZ
 
Uchwała nr 105/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty: POBIERZ
 
Uchwała nr 106/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: POBIERZ
 
Uchwała nr 107/XIV/2019 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie: określenia wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości: POBIERZ
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-12-09 08:21:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-11 14:28:18
  • Liczba odsłon: 2145
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674957]

przewiń do góry