Uchwała Nr 105/XV/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.09.2008 roku.

w sprawie zamiany gruntów mienia gminnego położonych w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy o samorządzie gminnym /jt. Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jt. Dz. U. z 2004 roku nr 261 poz. 2603/

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na zamianę nieruchomości – prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Wyszogród, stanowiącej własność Gminy Wyszogród położonych w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości o nr . ewid. 911/3, 911/4 i 920 o pow. 779 m kw. KW PL1/00054127/4, które obecnie znajdują się w użytkowaniu wieczystym Wyszogrodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Wyszogrodzie na prawo użytkowania wieczystego stanowiących własność Gminy Wyszogród położonych w Wyszogrodzie przy ul. Niepodległości 22 o nr ewid. 913/2, 914/2 i 922/2 o pow. 1233 m.kw. uregulowanych w KW nr 50161 i KW nr 5923.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-14 10:07:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-14 10:07:53
  • Liczba odsłon: 812
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673067]

przewiń do góry