Wyszogród dnia 18.09.2007  r

UGiM-7615-11/2/2007

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art.61 § 4 K.p.a oraz art.31, art. 32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.48 ust.2 pkt.1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U z 2006 t.j  Nr 129 poz.902  – z późniejszymi zmianami/

 

zawiadamia się

 

że w dniu  2007.07.27 do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Pana Wojciecha Ocha – ATEM-POLSKA Sp. zoo Filia Warszawa działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej „ Sp. zoo Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie  pn. „ Stacja bazowa telefonii cyfrowej sieci ERA nr 22260 Rębowo /wieża kratowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych i przyłącza energetycznego/ zlokalizowanej na dz. nr 754 w m. Rębowo, gm. Wyszogród, woj. Mazowieckie”, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie.  Wniosek, został zamieszczony w publicznym dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrod. Wykaz ten, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. nr 10.

          Informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania  do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 10 lub na adres internetowy ugim@wyszogrod.pl w terminie  21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości tj. od dnia 20.09.2007  do 10.10.2007r.

          Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, na stronie internetowej   Biuletyn Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl, oraz w rejonie planowanej inwestycji

 

Otrzymują:

 1. PTC  Sp. zoo Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa
 2. Pan Wojciech Och – ATEM-POLSKA Sp. zoo Filia Warszawa ul. 17 Stycznia W-wa
 3. Inspektor ds. obsługi rady gim ,  w celu umieszczenia w BIP i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji.

3.   Strony  w/g wykazu

 1. Urząd GiM – tablica ogłoszeń+ rejon planowanej inwestycji /sołectwo Rębowo/.
 2.    a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2007-09-19 22:06:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2007-09-19 22:06:09
 • Liczba odsłon: 691
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674908]

przewiń do góry