Uchwała nr 144/XIX/2009


Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie : nadania nazwy ulicy .


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r, ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr. 142 z 2001 r., poz.1591 z późn zm.)

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje.
§ 1.Nadaje się nazwę działkom o nr ewid. 696/3 i 696/6 będących własnością Gminy Wyszogród ulicy Zacisze.


§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród


§ 3.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-05-21 08:54:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-21 08:54:44
  • Liczba odsłon: 795
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681369]

przewiń do góry