Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym dla decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 30 kV (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) na terenie obrębów Kobylniki, Rostkowice położonych w gminie Wyszogród i obrębu Główczyn w gminie Mała Wieś.

 

 

Wyszogród, dnia 03.08.2015r

 

PP.6730.31.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek firmy Masovia Wind Farm I Sp. z o.o. Warszawa ul. Postępu 17B, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 30 kV (podziemne elektroenergetyczne połączenia kablowe) oraz linii kablowych światłowodowych (podziemna infrastruktura techniczna) na terenie obrębów Kobylniki, Rostkowice położonych w gminie Wyszogród i obrębu Główczyn w gminie Mała Wieś

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-08-04 10:07:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-04 10:07:43
  • Liczba odsłon: 558
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673203]

przewiń do góry