„Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowościach Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” , Nr Z/2.14/III/3.1/245/04

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3 – Rozwój lokalny

Działanie 3.1. – Obszary wiejskie Projekt Nr Z/2.14/III/3.1/245/04

Wartość projektu: 1 013 332,03 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 445 513,02 PLN

Budżet Państwa ( rezerwa celowa ) : 49 778,65 PLN

Beneficjent ( Gmina Wyszogród ) : 98 725,70 PLN

Koszty kwalifikowalne : 594 017,37 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta w Wyszogrodzie realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 3 – Rozwój lokalny

Działanie 3.1. – Obszary wiejskie

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach” Nr Z/2.14/III/3.1/244/04.

„Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowościach Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” , Nr Z/2.14/III/3.1/245/04

TABLICA PAMIĄTKOWA

 

INWESTYCJA PN. „Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowościach
Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo”.

WYKONAWCA: Zakład Hydrauliczny „INSMONT” s.c. Emilian Kołakowski, Jadwiga Kołakowska – Mława.

 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJ-SKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONAL-NEGO I BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO.

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

O osiągnięciu wskaźników:

 

 

l.p.

 

Rodzaj wskaźnika

 

Wskaźnik/Jednostka miary

plan

Wykonanie

1.

Wskaźnik produktu

03.1.33 Długość wybudowanej sieci wodociągowej w km

21,24

 

21,24

2.

Wskaźnik rezultatu

03.1.95 liczba gospodarstwa / budynków podłączonych do sieci wodociągowej

136

136

 

j.w.

03.1.97 długość sieci wodociągowej na terenie gminy

81,84

81,84

         

 

TABLICA INFORMACYJNA

 

INWESTYCJA PN. „BUDOWA STACJI UZDAT-NIANIA WODY W KOBYLNIKACH”.

 

WYKONAWCA: „Instalcompact” Sp. z.o.o

ul. Wierzbowa 23

62-080 Tarnowo Podgórne

k/Poznania

 

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJ-SKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIO-NALNEGO I BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRA-MU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIO-NALNEGO.

 

Kopie dowodów stosowania procedur dotyczących udzielenia zamówienia publicznego Projekt pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach” Nr Z/2.14/III/3.1/244/04.

 

Wyszogród, dnia 02.08.2006r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Projekt pn. „Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowościach Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” ,

 

Projekt Nr Z/2.14/III/3.1/245/04

Umowa Nr Z/2.14/III/3.1/245/04/U/59/05

Gmina i Miasto Wyszogród

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Realizuje Projekty w Ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Projekt pn. „Budowa Sieci Wodociągowej w miejscowościach Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” ,

oraz „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach”.

 

 

Projekt pn. „Budowa Sieci wodociągowej w miejscowościach Pozarzyn, Bolino, Wiązówka, Chmielewo, Wilczkowo, Rębowo” ,

Nr umowy Z/2.14/III/3.1/245/04/U/59/05

Nr projektu Z/2.14/III/3.1/245/04

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnikach”

Nr umowy Z/2.14/III/3.1/244/04/U/195/05

Nr projektu Z/2.14/III/3.1/244/04

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-08-16 14:56:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-08-16 14:56:45
  • Liczba odsłon: 764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673071]

przewiń do góry