UCHWA£A Nr 163/XXI/ 2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29 września 2009

 

w sprawie powołania inkasenta targowicy miejskiej w Wyszogrodzie

i zatwierdzenie uposażenia

 

         Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm. art 19 pkt 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych tekst jednolity - Dz. U. Nr 9, poz. 84 z 2002 r. z późn. zm. / Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje Pana Kazimierza Graczykowskiego na inkasenta targowicy miejskiej.

 

§ 2

 

Zatwierdza uposażenie 40 % od zainkasowanej należności.

 

§ 3

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrodzie.

 

§ 4

 

Traci moc Uchwała Nr 62/VIII/ z dnia 27 września 2007 r.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2009r.

 

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-13 13:33:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-13 13:33:46
  • Liczba odsłon: 647
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674580]

przewiń do góry