PP.6730.46.2013                                                                              Wyszogród, dn.11.10.2013r

 

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

o   zebranym materiale dowodowym

 

 

         Na  podstawie  art.  10 §  1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r –Kodeks  Postępowania  Administracyjnego ,( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydaniu decyzji o warunkach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku produkcyjnego – usługowego ”  na działce o Nr ewid.  798/3 w  mieście  Wyszogród wszczętym na wniosek Firmy PHPU „ Kaltrus” sp.j. W. Zaorski  ,L. Buks, Wyszogród, ul. Czerwińska 56

        W  związku z  powyższym, informuję, że w ciągu 7 dni od podania do wiadomości niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z zebranym materiale dowodowym oraz zgłosić uwagi lub wnioski w pok nr. 3 Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród , w godz.

7.30-15.30 . 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują;

- wg. rozdzielnika

- a/a


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-11 12:33:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-11 12:33:40
  • Liczba odsłon: 714
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672122]

przewiń do góry