Wyszogród, 06.03.2013r..

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród działając na podstawie art. 5,11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010r.) Program współpracy Gminy i Miasta z organizacjami pozarządowymi na 2013rok przyjęty Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród w dniu 30.10.2012r. Nr 159/XX/2012, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań:

L.p.

Nazwa zadania

Kwota dotacji na zadania zł.

1.

Prowadzenie dla dzieci i młodzieży Gminy i Miasta Wyszogród zajęć sportowo- szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej z dofinansowaniem rozgrywek ligowych. Organizacja turnieju "dzikich drużyn" dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym.

105.000 zł

2.

Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dziewcząt szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie piłki siatkowej i wewnętrznej ligii trójek i dwójek piłki siatkowej oraz turnieju siatkowej piłki dla dziewcząt.

5.500 zł

3.

Prowadzenie szkolenia i zajęć szachowych dla dzieci i młodzieży oraz organizacja dwóch turniejów o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród oraz udział w powiatowych zawodach szachowych.

10.000 zł

4.

Szkolenie dzieci ,młodzieży szkolnej i dorosłych z terenów Gminy i Miasta Wyszogród w zakresie tenisa stołowego oraz organizacja dwóch turniejów.

3.500zł

5.

Prowadzenie sekcji siłowni z przeprowadzeniem pokazów strongmanów.

5.000 zł

6

Prowadzenie zajęć w piłce siatkowej mężczyzn juniorów i seniorów, uczestnictwo w amatorskiej lidze piłki siatkowej, organizacja turnieju Memoriału im. W. Gawłowskiego oraz wakacyjnego turnieju w piłce plażowej.

4.000


RAZEM :

133.000 zł


I. Informuję, że:

· Wzór oferty realizacji zadania publicznego

· Wzór umowy wykonania zadania publicznego

· Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 6, poz. 25 z 2011r) z dnia 15 grudnia 2010roku oraz w referacie finansowym Urzędu Gminy –pokój nr 4.

II. Termin realizacji w/w zadań – od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2013r.

III. Oferty należy składać do dnia 15 marca 2013r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród, pokój 4.

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
Mariusz Bieniek
Załączniki

Oferta

Umowa

Sprawozdanie


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Feliks Jędryczka
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-11 07:55:11
  • Liczba odsłon: 1353
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669075]

przewiń do góry