PP.6730.31. 2016                                                                          Wyszogród, dn. 11.01.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 11.01.2017 r.

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN15kV, stacji transformatorowej SN/nN,  linii elektroenergetycznej kablowej niskiego  napięcia nN 0,4kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w mieście Wyszogród

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 11.01.2017r  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN15kV, stacji transformatorowej SN/nN,  linii elektroenergetycznej kablowej niskiego  napięcia nN 0,4kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym   w mieście Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 – 15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-11 18:38:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-11 18:38:38
  • Liczba odsłon: 736
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680799]

przewiń do góry