Wyszogród, dnia 14.02.2017 r.

 

PP.6730.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

 

 

 

Działając zgodnie z art.7 do art. 11 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 778 z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Przedsiębiorstwa Projektowo Inwestycyjnego „TG Elektryk” Tomasz Gajewski, ul. 1Maja 58/29, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji zmieniającej decyzję nr  31/2016 z dnia  11.01.2017r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN, linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN0,4kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w m. Wyszogród.

 Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  niniejszym informuje, że:

- został opracowany projekt decyzji zmieniającej decyzję nr  31/2016 z dnia  11.01.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym zawiadomieniu.

 

W związku z powyższym strony mogą się zapoznać z aktami przedmiotowej sprawy, w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  (siedziba urzędu: Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3 na parterze ) w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ). W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wyszogród, dn. 13.03.2017 r.

PP.6730.6. 2017

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 10.03.2017 r.

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r.  poz. 778) Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zawiadamia, że w dniu 13.03.2017r  została wydana decyzja zmieniająca decyzję nr  31/2016 z dnia  11.01.2017r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN, linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN0,4kV wraz z zestawem złączowo-pomiarowym w m. Wyszogród

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród  ul. Rębowska 37, pokój nr 3 w godz. 7.30 -15.30.

Spełniając wymogi ustawy informuję, że od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za okres doręczenia uważa się okres 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-16 12:04:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-14 00:21:49
  • Liczba odsłon: 630
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681206]

przewiń do góry