UGiM.7021.74.2013                                                                      Wyszogród 03.07.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.t.
„Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wilczkowo o l= 770mb , działki o nr 165,166 ”

Termin składania ofert: 17.07.2013 r.

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród lub  pok. nr 8 ( II piętro ).

Forma składania: pisemna, za pośrednictwem faxu oraz poczty elektronicznej.

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród.

Kryteria wyboru: najniższa cena.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 1400 euro.

Opis przedmiotu zamówienia.
Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża  na całej powierzchni zakresu prac tj. 3080 m2.
Wzmocnienie podłoża pospółką wraz z zagęszczeniem o grubości 8 cm (po zagęszczeniu ) na całej powierzchni zakresu prac.
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego/ tłucznia betonowego o frakcji 0,67mm o grubości 10 cm wraz z zagęszczeniem na całej powierzchni zakresu prac.

Kwota powinna posiadać co najmniej cenę netto i brutto za całość wykonania zadania.

Wymagany termin realizacji usługi - 30.08.2013 r.


                          
                                                                          Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród
                                                                                        Mariusz Bieniek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szczurowska Agata
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-03 10:01:38
  • Informacja zaktualizowana przez: Szczurowska Agata
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-03 10:02:28
  • Liczba odsłon: 600
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675065]

przewiń do góry