Zarządzenie nr 27/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na organizację działań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy i Miasta Wyszogród w roku 2021

POBIERZ


Zarządzenie nr 26/2021

w sprawie ...

POBIERZ


Zarządzenie nr 25/2021

w sprawie ...

POBIERZ


Zarządzenie nr 24/2021

w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród 

POBIERZ


Zarządzenie nr 23/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminy Pracy w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród 

POBIERZ


Zarządzenie nr 18/2021

w sprawie: udzielenia upoważnienia Pani Ewie Łozińskiej - specjaliście pracy socjalnej w MGOPS Wyszogród do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy

POBIERZ


Zarządzenie nr 17/2021

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

POBIERZ


Zarządzenie nr 16/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 15/2021

w sprawie: ewakuacji ludzi i zwierząt

POBIERZ


Zarządzenie nr 14/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 13/2021

w sprawie: wprowadzenia stanu alarmu przeciwpowodziowego dla Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 12/2021

w sprawie: ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego dla Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 11/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie: ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród w 2021 roku

POBIERZ


Zarządzenie nr 9/2021

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Sekretarz Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 8/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 7/2021

w sprawie: zmian w budżecie na 2021 rok

POBIERZ


Zarządzenie nr 6/2021

w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 5/2021

w sprawie: określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 4/2021

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 6/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 9 lutego 2016r.

POBIERZ


Zarządzenie nr 3/2021

w sprawie:

POBIERZ


Zarządzenie nr 2/2021

w sprawie: wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Gminy i Miasta Wyszogród

POBIERZ


Zarządzenie nr 1/2021

w sprawie: odwołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie i Mieście Wyszogród

POBIERZ

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marcin Pieniążek
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-15 08:27:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Marcin Pieniążek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-03-23 09:24:12
  • Liczba odsłon: 414
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1942338]

przewiń do góry