Uchwała Nr 123/XVIII/2009

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 6 lutego 2009 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zm.), art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków ( Dz. U. 123 z 2006 roku, poz. 858, z 2007 roku nr 147, poz. 1033 ze zm. ), Rada Gminy Miasta Wyszogród uchwala co następuje:


§1


Ustala się z dniem 1 marca 2009 roku wysokość opłaty za 1 m 3 wody z gminnego ujęcia wodociągowego w Wyszogrodzie w Kobylnikach i Grodkowie w wysokości 2,10 zł / m3 w tym podatek VAT.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 roku.


Przewodniczący Rady GiM

Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko


 


.


  Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-02-25 12:06:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-25 12:06:45
  • Liczba odsłon: 564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2669019]

przewiń do góry