Wyszogród dnia 23.02.2006 r

UGiM-7615- 4 /2005/6

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art.61 § 4 K.p.a oraz art.31, art. 32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.48 ust.2 pkt.3,lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska /Dz.U Nr 62 poz.627 z 2001r – z późniejszymi zmianami/

zawiadamia się

że w dniu 2005.12.05 do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w rejonie ulic Niepodległości, Pokoju, i Rybaki .w Wyszogrodzie pow. płocki”, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Wniosek, został zamieszczony w publicznym dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogrod. Wykaz ten, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. nr 10.

Informuje się, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450 Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 10 lub na adres internetowy ugim@wyszogrod.pl w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej – ugimwyszogrod.bip.org.pl, oraz w rejonie planowanej inwestycji

                                                                  Z up. Burmistrza GiM

                                                                    Kierownik Referatu

                                                                  Barbara Dominikiewicz

Otrzymują:

 1. Urząd GiM Wyszogród Referat RLPGKPiR
 2. Inspektor ds. obsługi rady gim , w celu umieszczenia w BIP i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji.
 3. 3. Strony w/g załącznika

 4. Urząd GiM – tablica ogłoszeń+ rejon planowanej inwestycji
 5. a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2006-02-23 08:15:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2006-02-23 08:15:04
 • Liczba odsłon: 670
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675062]

przewiń do góry