Uchwała nr 33/IV/2011

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 30 marca 2011 r.w sprawie : nadania nazwy ulicy .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r, ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. nr. 142 z 2001 r., poz.1591 z późn zm.)

Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje.§ 1.Nadaje nazwę ulicy SOCHACZEWSKA położonej w Wyszogrodzie na odcinku od skrzyżowania dróg krajowych nr 62 oraz nr 50 wzdłuż drogi krajowej nr 50 w kierunku południowym do mostu .


§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród


§ 3.


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-19 10:01:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-19 10:01:42
  • Liczba odsłon: 583
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681299]

przewiń do góry