Uchwała Nr 190/XXV/2010

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25.02.2010 r.w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII stanowiącego realizację działania 7.1 oraz budżetu Gminy i Miasta Wyszogród


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)


Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:


§ 1


Zatwierdza się projekt „ Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród”, realizowany w ramach działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Gminy i Miasta Wyszogród.

Projekt jest odpowiedzią na prowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Priorytetu VII.§ 2


Udziela się pełnomocnictwa do realizacji projektu dla Gminy i Miasta Wyszogród i jej jednostki organizacyjnej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do realizacji projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród


§ 3


Zobowiązuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie do wydzielenia wkładu własnego z budżetu ośrodka w dziale 852 w rozdziale 85214 zasiłki celowe w wysokości 11898,01zł co będzie stanowiło wkład własny beneficjenta.


§ 4


Streszczenie projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie i Mieście Wyszogród” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady GiM Wyszogród

Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-16 11:26:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-16 11:26:48
  • Liczba odsłon: 587
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681301]

przewiń do góry