Uchwała Nr 79/XI/2008

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 29.02.2008 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady GiM Wyszogród na 2008 rok.

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.Nr.142 poz.1591 z 2001 roku z późn.zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala co następuje:

§.1.

Zatwierdza plan pracy Komisji:

1. Rewizyjnej,

2. Komunalnej i Spraw Obywatelskich,

3. Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

w brzmieniu załączników nr.1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§.2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady GiM.

                                                               §.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         Przewodniczący Rady GiM

                                                                                   Wyszogród

                                                                         Józef Zbigniew Boszko

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju

Gospodarczego i Budżetu na 2008 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy Komisji

2. Zaopiniowanie cen usług komunalnych.

Styczeń

 

 

2.

1.Informacja ut. realizacji zadań w zakresie doradztwa rolniczego za 2007 rok oraz zadania w tym zakresie na 2008 rok.

Luty

 

 

3.

1.Analiza umów dzierżawnych zawartych z UGiM

2.Informacja nt. ochrony p-poż i działalności OSP

na terenie GiM Wyszogród.

Marzec

 

4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2007 r.

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja nt sytuacji w oświacie oraz przygotowanie placówek oświatowych oraz organizacji sportowych do nadchodzących wakacji..

Maj

 

6.

 1. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami.
 2. Udział w konferencji związanej z ochroną środowiska - Dni Wisły.

Czerwiec

 

7.

1. Posiedzenie wyjazdowe - zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych.

Lipiec

Sierpień

 

8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2008 r. ze szczególnym uwzględnienie dochodów własnych gminy oraz środków pozyskanych z zewnątrz.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Uzależnień.
 2. Informacja ut. działalności MGOPS w Wyszogrodzie.
 3. Informacja nt. realizacji harmonogramu modernizacji dróg gminnych i ulic.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2009 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2009 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2009 rok.

Grudzień

 

Plan pracy Komisji Komunalnej i Spraw

Obywatelskich na 2008 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1. Opracowanie planów pracy Komisji

2. Analiza kalkulacji cen usług komunalnych.

Styczeń

 

 

2.

1. Informacja nt.. realizacji zadań w zakresie doradztwa rolniczego za 2007 rok oraz zadania w tym zakresie na 2008 rok.

Luty

 

 

3.

1. Analiza umów dzierżawnych zawartych z

z UGiM.

2. Informacja ut. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie GiM Wyszogród.

Marzec

 

4.

1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za 2007 r.

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja ut. oświaty i przygotowania placówek oświatowych oraz organizacji sportowych do nadchodzących wakacji.

Maj

 

6.

 1. Informacja nt. realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami do 2010 r.
 2. Udział w konferencji związanej z ochroną środowiska - Dni Wisły.

Czerwiec

 

7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec

Sierpień

 

8.

 1. Informacja nt. realizacji budżetu GiM za I półrocze 2008 r.
 2. Informacja ut. działalności MGOPS i Biblioteki Samorządowej Wyszogrodzie.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Uzależnień.
 2. Informacja nt. działalności ZGKiM.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2008 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2009 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2009 rok.

Grudzień

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2008 rok.

 

L.p.

Tematyka posiedzeń

Termin

Uwagi

1.

1.Opracowanie planów pracy Komisji

2. Analiza i zaopiniowanie cen usług komunalnych.

Styczeń

 

 

2.

1.Informacja ut. realizacji zadań w zakresie doradztwa rolniczego za 2007 r i zadania w tym zakresie na 2008 rok.

Luty

 

 

3.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za 2007 r.

Marzec

 

4.

 1. Sporządzenie wniosku o absolutorium dla Burmistrza GiM Wyszogród..

Kwiecień

 

5.

 1. Informacja ut. realizacji dochodów GiM
 2. Analiza umów dzierżawnych zawartych z UGiM.

Maj

 

6.

 1. Informacja nt. przygotowań i realizacji inwestycji planowanych do realizacji w 2008 r.
 2. Udział w konferencji związanej z ochroną środowiska – Dni Wisły.

Czerwiec

 

7.

1. Zwołanie posiedzenia uzależnione od potrzeb.

Lipiec

Sierpień

 

8.

 1. Kontrola realizacji budżetu GiM za I półrocze 2008 r.

2. Kontrola działalności MGOPS i MG Biblioteki Samorządowej w Wyszogrodzie.

Wrzesień

 

 

9.

 1. Ocena realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Uzależnień.
 2. Informacja ut. realizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z planem Gospodarki odpadami w GiM Wyszogród do 2010 r.
 3. Ocena działalności ZGKiM w Wyszogrodzie.

Październik

 

10.

 1. Analiza i ustalenie stawek podatkowych na 2008 rok.
 2. Zaopiniowanie projektu budżetu GiM na 2009 rok.

Listopad

 

11.

1. Zatwierdzenie budżetu GiM na 2009 rok.

Grudzień

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-03-28 10:02:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-28 10:09:48
 • Liczba odsłon: 683
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674988]

przewiń do góry