Uchwała nr 52/VI/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta

Wyszogród na lata 2008-2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Wyszogród na lata 2008 – 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-07-06 08:24:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 08:24:45
  • Liczba odsłon: 814
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2672203]

przewiń do góry