Zapytanie ofertoweOdpowiedź na zapytanie ofertowe nr UGiM.POKL.AS.3041.1.2012


Urząd Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w odpowiedzi na zaproszenie do składania oferty na wykonanie/dostawę:
1.Usługi edukacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wyszogrodzie, Szkoły Podstawowej w Rębowie, Szkoły Podstawowej w Kobylnikach w ramach realizowanego przez Gminę i Miasto Wyszogród „Projektu  systemowego nr POKL.09.01.02-14-323/11 ”Akademia sukcesu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”


Do upływu terminu składania ofert: tj do 14 marca 2012r.

Wpłynęły następujące oferty:


Oferta 1

Część nr 1:

1.Joanna Truchlewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

2. Krystyna Wiechecka – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

3. „Harmonia” – Katarzyna Gałecka – Warszawa

Oferowana cena brutto- 4.500,00 zł

Oferta 2

Część nr 2:

1. Wanda Przedwojewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.Krystyna Wiechecka – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

3.”Harmonia” – Katarzyna Gałecka – Warszawa

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

Oferta 3

Część nr 3:

1.Katarzyna Żochowska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

2.Małgorzata Świerczewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 4

Część nr 4

1. Małgorzata Świerczewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.Wanda Przedwojewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

3.Urszula Janiszewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

4.”Harmonia” – Katarzyna Gałecka - Warszawa

Oferowana cena brutto – 4.500,00 zł

Oferta 5

Część nr 5

1.Danuta Gwiazda – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.”Harmonia” – Katarzyna Gałecka – Warszawa

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 6

Część nr 6

1.Elżbieta Jędryczka – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.”Harmonia” –Katarzyna Gałecka – Warszawa

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 7

Część nr 7

1.Joanna Lądowska – Rębowo

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

Oferta 8

Część nr 8

1.Urszula Trela – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 9

Część nr 9

1.Małgorzata Madany – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.”Harmonia” –Katarzyna Gałecka – Warszawa

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 10

Część nr 101.Karolina Goszczyńska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

Oferta 11

Część nr 11

1.Anna Kijoch – Kobylniki

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2. ”Harmonia” –Katarzyna Gałecka – Warszawa

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 12

Część nr 12

1.Marzena Smułka – Kobylniki

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.Katarzyna Przepiórkiewicz – Kobylniki

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

3. ”Harmonia” –Katarzyna Gałecka – Warszawa

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł
Termin realizacji zamówienia: 15 marca 2012 rok

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Złożone oferty spełniają wymagania określone w Przedmiocie zamówienia zapytania ofertowego, za wyjątkiem oferty „Harmonia” – Katarzyna Gałecka : Oferent nie przedstawił wykonawców biorących udział w projekcie i posiadających odpowiednie stopnie awansu zawodowego oraz wymagań zamawiającego dotyczących wykształcenia, a przedłożone referencje i potwierdzenia odbiegają od założeń usługi – projektu.


Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:
Oferta 1

Część nr 1:

1.Joanna Truchlewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

2. Krystyna Wiechecka – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 2

Część nr 2:

1. Wanda Przedwojewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.Krystyna Wiechecka – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 3

Część nr 3:

1.Katarzyna Żochowska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

2.Małgorzata Świerczewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 4

Część nr 4

1. Małgorzata Świerczewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.Wanda Przedwojewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

3.Urszula Janiszewska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 5

Część nr 5

1.Danuta Gwiazda – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 6

Część nr 6

1.Elżbieta Jędryczka – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 7

Część nr 7

1.Joanna Lądowska – Rębowo

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

Oferta 8

Część nr 8

1.Urszula Trela – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 9

Część nr 9

1.Małgorzata Madany – Rębowo

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 10

Część nr 10

1.Karolina Goszczyńska – Wyszogród

Oferowana cena brutto – 3.000,00 zł

Oferta 11

Część nr 11

1.Anna Kijoch – Kobylniki

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

Oferta 12

Część nr 12

1.Marzena Smułka – Kobylniki

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł

2.Katarzyna Przepiórkiewicz – Kobylniki

Oferowana cena brutto – 1.500,00 zł
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-07 09:24:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-15 22:33:45
  • Liczba odsłon: 721
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671451]

przewiń do góry