Wyszogród, 21.09.2017r.

UGiM.271.22.2017

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

W związku z wszczętym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579), dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie zimowym 2017/18 i 2018/19”, zapraszamy wszystkich przedsiębiorców świadczących usługi w w/w zakresie do złożenia oferty w wyznaczonym terminie tj. do dnia 04.10.2017r. do godz. 10:00. W załączeniu do niniejszego ogłoszenia przedkładamy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z kompletem załączników. Oferty pisemne należy składać osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 4 (kancelaria ogólna). Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.10.2017r. o godz. 10:15.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

/-/ Jan Boszko

 ogloszenie_o_zamowieniu
siwz
zalacznik_nr_1_projekt_umowy
zalacznik_nr_2
zalacznik_nr_2_2
zalacznik_nr_3
zalacznik_nr_4
zalacznik_nr_5
zalacznik_nr_6
zalacznik_nr_7
zalacznik_nr_8_-_oswiadczenie_grupa_kapitalowa

Wyszogród, dn. 10.10.2017r.

 

 

UGiM.271.22.2017

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na zdanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy i Miasta Wyszogród w sezonie 2017/18 i 2018/19”.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

 Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, działając zgodnie z art. 86 ust. 5, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2017.1579), podaje do publicznej wiadomości informacje z otwarcia ofert.

 

1.      W dniu 04 października 2017r., komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród nr 48/2017, dokonała otwarcia otrzymanych ofert. W przewidzianym w ogłoszeniu terminie (tj. do dnia 04.10.2017r. do godz. 10:00) do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

 

Nr części/ sektora

Nazwa oferenta

Cena jedn. netto
w PLN

Cena jedn. brutto w PLN

Zakładana ilość roboczo-godzin

VAT

%

Cena netto
 w PLN

Cena brutto
 w PLN

Podjęcie czynności w godz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Usługi Transportowe Roman Cieszewski

Łazęki 7

09-162 Nacpolsk

79,00

85,32

270 godz.

8%

21 330,00

23 036,40

1 godz.

 

2

Usługi Transportowe Roman Cieszewski

Łazęki 7

09-162 Nacpolsk

79,00

85,32

300 godz.

 

8%

 

23 700,00

 

25 596,00

 

1 godz.

3

Brak ofert

-

-

400 godz.

-

-

-

-

4

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

138,89

150,00

470 godz.

8 %

65 277,78

70 500,00

1 godz.

5

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Sp. z o.o.

ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

138,89

138,89

129,63

185,19

150,00

150,00

140,00

200,00

680 godz.

300 godz.

600 godz.

400 godz.

8 %

287 962,96

311 000,00

1 godz.

6

Brak ofert

-

-

150 godz.

-

-

-

-

 

 

 

2.      Zamawiający  podczas otwarcia ofert poinformował, że na sfinansowanie wszystkich części zamówienia zamierza przeznaczyć 520 000,00 zł netto.

 

 

 

/-/ Jan Boszko

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-21 16:14:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 23:22:59
  • Liczba odsłon: 755
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2681211]

przewiń do góry