Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                 ul. Rębowska 37

                                                               09-450 Wyszogród 

 

 

UGiM.6220.6.1.2014                                                                                   Wyszogród, dnia 24.07.2014

 

 

                                  Zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania

 

 

Na podstawie:

-    art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

     (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ),

-    art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3,art 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o      udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz.1227),

organ zawiadamia strony, że na wniosek Pana Marka Fabianowicza zam. Rębowo 172, 09-450 Wyszogród, w dniu 21.07.2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – chlewni, na obszarze istniejącej zabudowy, na własnej działce Nr. 364, w miejscowości Rębowo”.

          Zawiadomienia stron o wszystkich czynnościach i wydanych orzeczeniach w sprawie, organ prowadzący postępowanie będzie dokonywał  w trybie zawiadomienia stron postępowania oraz publicznie dostępny wykaz danych o środowisku.

         Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, gdyż na jej obszarze znajduje się teren, na którym będzie realizowane ww. przedsięwzięcie.

           Jednocześnie zawiadamiam, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zwrócił się o opinię w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

            Z materiałami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

                                                                                            Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-07-30 14:38:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-30 14:38:13
  • Liczba odsłon: 752
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2675056]

przewiń do góry