Wyszogród, dn. 17.11.2016 r.

 

UGiM.6263.7.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do składania ofert na zadanie p.n.

 

„Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – Zamiatanie jezdni, chodników i schodów   w   m. Wyszogród w roku   2017

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Ogólna Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, w godz. 7:30 – 15:30 ( poniedziałek, wtorek , czwartek , piątek) , 9:00 – 17:00 ( środa ).

 

Forma składania: pisemna,   (Kancelaria Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród ul. Rębowska 37 pok. nr 4 ) – na kopercie umieścić zapis – Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni, chodników i schodów w m. Wyszogród w roku   2017 ” – Nie otwierać przed dniem 29.11.2016r. – godz. 11.15

 

Termin składania ofert : 29.11.2016r , godz. 10.00

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są pod adresem: UGiM Wyszogród
ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, pok. nr 8., tel. 24 267 26 15.

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro.

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamiatanie powierzchni jezdni i chodników na powierzchni :

- jezdnie - 13184 m 2

- chodniki – 3629 m 2

- schody – 171 m 2

Razem powierzchnia do zamiatania 16 984 m 2

Wykaz odcinków jezdni, chodników i schodów wytypowanych do zamiatania stanowi załącznik nr.2 do przedmiotowego zapytania.

 

Zamiatanie powierzchni odbywać się będzie w następujące dni : poniedziałek, środa   godzinach porannych 7.00 – 11.00 , piątek 11.00 – 15.00 . Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz w miesiącu do mechanicznego zamiecenia powierzchni ulic .

Zamiatanie oraz zbiórka odpadów w systemie segregowania z powierzchni wytypowanych do zamiatania   po wszelkiego rodzaju imprezach kulturalnych organizowanych przez tut. urząd ,świętach państwowych oraz kościelnych w dzień następny po zaistniałym fakcie na zlecenie pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za przedmiotowe zadanie.

UWAGA: Oferowana kwota powinna być   stawką ryczałtową / miesięczną za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Wymagany termin realizacji usługi : 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

 

 

 

                         

                                                                                                    Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

                                                                                                                   Jan Boszko
zapytanie_ofertowe_zamiatanie_jezdni
zal.nr.1_oferta_-_zamiatanie_jezdni_chodnikow_i_schodow__w__m._wyszogrod_w_roku__2017
zal.nr.2_wykaz_jezdni_ulic_chodnikow_i_schodow
zal.nr.3_projekt_umowy
 

UGiM.6263.7.2.2016

Wyszogród, 27 grudnia 2016 r. 

Gmina i Miasto Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni, chodników i schodów  w  m. Wyszogród w roku 2017

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie porządku i czystości w Gminie i Mieście Wyszogród – zamiatanie jezdni, chodników i schodów  w m. Wyszogród w roku 2017 wpłynęły 3 oferty.

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Wartość zamówienia miesiąc/netto zł

Podatek VAT

Wartość zamówienia miesiąc/brutto zł

Ilość zdobytych punktów

1

„KUBEX” Daniel Machlewski

ul. Korfantego 19/18

01-496 Warszawa

7199,50

23,00

9 350,00

69,5

2

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie Spółka z o.o.

ul. Szkolna 16

09-450 Wyszogród

5790,40

23,00

7 520,00

86,4

3

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród

5005,00

23,00

6 500,00

100

 

Po analizie ofert wniesionych do dnia 29 listopada  2016 r., do godz. 10.00, Zamawiający stwierdził, że 3 oferty złożone przez oferentów spełniają wymogi określone w przedmiotowym zapytaniu i będą podlegały ocenie.

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

Spółdzielnia Socjalna „Wyszogrodzianka”

ul. Płocka 12

09-450 Wyszogród

 

Z poważaniem

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

 

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-11-17 12:55:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-05 08:02:56
  • Liczba odsłon: 711
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674685]

przewiń do góry