O G Ł O S Z E N I E

 

 

                Burmistrza Gminy i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości rolnej mienia gminnego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego.

 

          Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016r poz.446 z późn. zm. ), Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród ogłasza co następuje;

           Z zasobu nieruchomości mienia gminnego przeznaczona została do zbycia nieruchomość  gruntowa rolna  uregulowana w księdze wieczystej  KW PL1P/00077842/ 9 położona w obrębie Kobylniki gm. Wyszogród  o nr ewid. 313 o pow. 0,49 ha,  zgodnie z podjęta Uchwałą Rady Gminy i Miasta nr 192/XXXV/2017 z dnia 31. 07. 2017 r.

Wartość nieruchomości gruntowej  rolnej o nr ewid. 313  – 31 300,00 zł.

                                    

                W/w działka zlokalizowana jest w obrębie Kobylniki gm. Wyszogród , na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego terenu Gminy i Miasta Wyszogród – tereny budownictwa jednorodzinnego i rolniczego.( Uchwałą nr 177/XXIV/2009 R GiM Wyszogród z dnia 29.12.2009 r. ).

      Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1pkt. 1 i pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U .z 2016 poz.446 z późn. zm. ) mogą składać stosowne wnioski w ciagu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia (tj. do 6 października 2017 r. ).

   

Wywieszono: ...................................

Zdjęto: ......................................                

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-23 20:40:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-23 20:40:48
  • Liczba odsłon: 508
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2680676]

przewiń do góry