Wyszogród, 28 kwietnia 2014 r. 

Urząd Gminy i Miasta

 Wyszogród

Ul. Rębowska 37

09-450 Wyszogród

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: konkursu ofert nr  1/2014 na Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie do
30 września 2014 r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród informuje, iż w konkursie ofert nr 1/2014 na Dzierżawę terenu przy ul. Wiślanej w Wyszogrodzie – działki nr 1076 (pow. ok. 0,1 ha) pod organizację małej gastronomii i ogródka piwnego w okresie do 30 września 2014 r. wpłynęła  1 oferta.

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres

oferenta

Cena jednostkowa czynszu dzierżawnego miesięcznie brutto

Cena jednostkowa czynszu dzierżawnego miesięcznie netto

1

EEA Poland  Beata Olszewska

Zakrzewo Kościelne 2F

09-460 Mała Wieś

200,00 zł

162,60 zł

 

Po analizie oferty Zamawiający stwierdził, że złożona oferta spełnia wymogi określone w Regulaminie konkursu ofert nr 1/2014 i będzie podlegała ocenie.

 

Tabela oceny złożonych ofert:

 

Numer

oferty

Liczba pkt w kryterium:

cena 100% (max. 100 pkt.)

Liczba pkt w kryterium:

RAZEM:

1

 100 pkt

-

 100 pkt

 

Zamówienie zostało udzielone firmie:

EEA Poland  Beata Olszewska

Zakrzewo Kościelne 2F

09-460 Mała Wieś

zobowiązującej się do realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 400,00 zł brutto (słownie: czterysta zł) tj. 308,00 zł netto (słownie: trzysta osiem) plus VAT/miesiąc.

Umowa w sprawie udzielenia zamówienia zostanie podpisana z wybranym wykonawcą w terminie do 30 kwietnia 2014 r.

z poważaniem,

Mariusz Bieniek

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-30 15:11:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-30 15:11:55
  • Liczba odsłon: 720
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2668929]

przewiń do góry