OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wyszogród , która stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 235/XLIV/2018 z dnia 23 02 2018r.

     I.  Położenie : Obręb Wyszogród  gm. Wyszogród.

    II.  Nr działki. 1068 o pow. 339 m 2

    III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

          jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00010750/0

    IV. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

        W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania , który 

          obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków

          zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród , działka położona jest na

          terenach lasów i zadrzewień oraz miejsc tożsamości gminy ( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia

          29 XII 2009 roku )

   V. Cena wywoławcza nieruchomości : 

         nr działki 1068 o pow. 339 m 2    -  17 289,00 złotych           

          Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny   

          wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

       Przetarg odbędzie się 14 sierpnia  2018 roku o godz. 10,- w Sali Urzędu

       Gminy i  Miasta  w  Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości                              

        5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu  86 9011 0005

        0000 0101 2000 0020  Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 10 sierpnia 2018 r ( pieniądze          

        na koncie urzędu ).

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone         

        przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia       

        nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej  

        przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

        Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności         

        proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela  

       o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega  prawo unieważnienia przetargu bez  podania

      przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UG i M  Wyszogród, pokój nr.10 , pod numerem telefonu 024/ 2672633,  oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl

 

Wywieszono ........................

 

 

 

 

 

 

                                                                  OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród  ogłasza I nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  położonego w Wyszogrodzie przy ul. Płockiej 36 c m 12, które stanowi własność gminy Wyszogród.

Podstawa sprzedaży Uchwała Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 244//XLIV/2018 z dnia 23 03 2018r.

     I.  Położenie : Obręb Wyszogród  gm. Wyszogród.

    II.  Lokal mieszkalny nr 12 o pow. 30 m2 przy ul. Płockiej 36 c,  udział gruntu w użytkowaniu wieczystym 

        38/697 na    działce 852/1 o pow. 890 m2 wraz z pomieszczeniem pomocniczym o pow. 8   m 2    

    III. Stan prawny ; Nieruchomość stanowi własność Gminy i Miasta Wyszogród,

          jest wolna od długów i obciążeń , uregulowana w KW nr PL1P/00071792/1

    IV. Przeznaczenie w planie zagospodarowania:

         W/w. nieruchomość nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowania , który 

          obowiązywał do dnia 31 grudnia 2003 roku . W studium uwarunkowań i kierunków

          zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Wyszogród , działka położona jest na

          obszarze zabudowy mieszkaniowej.( uchwała nr 177/XXIV/2009 z dnia   29 XII 2009 roku )

   V. Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeń         

       oraz z wartością ułamkowej części gruntu wynosi 50 000,- złotych :

          Postąpienie w przetargu ustalają uczestnicy przetargu, które nie może wynosić mniej niż 1 % ceny   

          wywoławczej.

  VI. Forma zbycia: przetarg nieograniczony ustny.

       Przetarg odbędzie się 14 sierpnia  2018 roku o godz. 9,30 w Sali Urzędu

       Gminy i  Miasta  w  Wyszogrodzie pokój nr 6 I piętro.

       W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium w wysokości                              

        5 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu  86 9011 0005

        0000 0101 2000 0020  Vistula Bank Spółdzielczy w terminie do 10 sierpnia 2018 r ( pieniądze          

        na koncie urzędu ).

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, a wadium wpłacone         

        przez uczestnika, który przetarg wygra, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia       

        nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej  

        przez uczestnika, który wygrał przetarg. Koszty sądowo- notarialne pokrywa nabywca.

        Informuje się, że uczestnik przetargu pozostający w związku małżeńskim, we współwłasności         

        proszony jest o przedłożenie w dniu przetargu oświadczenia współmałżonka/współwłaściciela  

       o wyrażenie zgody na udział jego w przetargu.

VII. Burmistrz Gminy i Miasta zastrzega  prawo unieważnienia przetargu bez  podania

      przyczyny.  

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w UG i M  Wyszogród, pokój nr.10 , pod numerem telefonu 024/ 2672633,  oraz na stronie internetowej www.ugimwyszogrod@bip.org.pl

Lokal można oglądać od 1  sierpnia 2018 r .( po uzgodnieniu telefonicznym)

 

Wywieszono ........................

 

 

 

 

 Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-07-05 22:36:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-05 22:36:18
  • Liczba odsłon: 642
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673141]

przewiń do góry