O G Ł O S Z E N I E

 

 

            Burmistrza Gminy  i Miasta w Wyszogrodzie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego  położonej w Wyszogrodzie przy ul. Mickiewicza stanowiącej własność mienia gminnego .

           

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016  poz.2147).

 

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród

ogłasza, że z Zasobu Mienia Gminnego przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość mienia gminnego uregulowana w księdze wieczystej KW PL1P/00073249/4 położona w Wyszogrodzie  o nr ewid. 233/9 o pow. 854 m2  , zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 139/XXV/2016 z dnia 28 pażdziernika 2016 r.

 

Wartość nieruchomości gruntowej o nr ewid. 233/9 – 59 182,00 złotych

 

W/w działka zlokalizowana jest w Wyszogrodzie , na terenie bez aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu gminy i miasta Wyszogród ( zatw. Uchwałą nr 177/XXIV/2009 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 29.12.2009 r.) -  teren usług.                                 

Uwaga:

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust. 1pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U 2016 poz.2147 ) mogą składać stosowne wnioski w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

 

 

Wywieszono ;...........................

Zdjęto;.......................................

 

                                        

                     

 

                               

 

 

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-19 19:04:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-19 19:04:51
  • Liczba odsłon: 706
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671423]

przewiń do góry