UCHWAŁA Nr 77/X/2007

Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Z dnia 19 grudnia 2007 r.

 

 

 

W sprawie : przystąpienia do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 6 ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.).

 

Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

 

 

&1

Rada Gminy i Miasta Wyszogród wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013, DZIAŁANIE 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

 

&2

 

Rada Gminy wyznacza osobę nadzorującą prace nad przygotowaniem i wdrożeniem programu – p. Mariusz Bieniek.

 

&3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród.

 

&4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady GiM

                                                                               Wyszogród

                                                                          Józef Zbigniew Boszko

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-11 10:22:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-01-11 10:22:48
  • Liczba odsłon: 698
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2673030]

przewiń do góry