Uchwała nr 29/IV/2007

Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

z dnia 28. 02. 2007 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy o samorządzie gminnym / j. t. Dz. U poz. 1591 z późn. zmianami,

Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwala co następuje;

 

§ 1.

Nadaje się nazwę działki o nr ewid 256/10 będącej własnością Gminy Wyszogród ulicy Wspólnej

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Wyszogród

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Izabela Boszko
  • Data udostępnienia w BIP: 2007-03-12 10:19:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Izabela Boszko
  • Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-12 10:19:44
  • Liczba odsłon: 753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2671251]

przewiń do góry