Wyszogród, dnia 2008.05.14

 

UGiM-7615-5/4/2007/8

 

 

 ZAWIADOMIENIE

 

 

Na podstawie art.31, art.32 ust.1 pkt.1, ust.3, art.48 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /j.t Dz.U z 2008r Nr 25, poz. 150/.

 

 zawiadamia się

 

 

że w dniu 20.06.2007  do Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród wpłynął wniosek Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na zadanie
pn. „Budowa boksu do przeładunku odpadów na składowisku w Wilczkowie o pow. 96 m2 i kubaturze 182,5 m3, gm. Wyszogród”, w związku z powyższym zostało wszczęte postępowanie administracyjne w w/w sprawie. Wniosek, został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród. Wykaz ten, znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie pok. Nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informuje się, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie 09-450
ul. Rębowska 37 pok. Nr 10 lub na adres internetowy ugim@wyszogrod.pl w terminie od dnia 15.05.2008 do dnia 04.06.2008r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wyszogrodzie, na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej- ugimwyszogrod.bip.org.pl, oraz w rejonie planowanej inwestycji/ sołectwo Wilczkowo.

 

Z upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta

KIEROWNIK REFERATU

          Barbara Dominikiewicz

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. Strony postępowania według wykazu
 3. Inspektor ds. obsługi rady gmin, w celu umieszczenia w BIP
  i odwrotnego potwierdzenia o zamieszczonej publikacji
 4. Urząd GiM – tablica ogłoszeń + rejon planowanej inwestycji
 5. a/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawlak Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-14 10:35:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawlak Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 10:35:19
 • Liczba odsłon: 796
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2674687]

przewiń do góry